گفتگو با ابوالفضل ساجدی، مدیرعامل و همبنیانگذار پذیرش 24

پذیرش ۲۴ تیمی ست که از یزد متولد شد و از پتانسیل‌های محل تولدش هم برای رشد استفاده می‌کند. طبق آمارها ۴۰درصد بیمارستان‌های کشور جهت نوبت دهی از بستر پذیرش ۲۴ استفاده می‌کنند. پذیرش ۲۴ سومین راند جذب سرمایه خود را از آمن کپتال داشته است و به دنبال فتح بازار مطب است. گفتگویی در …

گفتگو با ابوالفضل ساجدی، مدیرعامل و همبنیانگذار پذیرش 24 ادامه »