گفتگو با دکتر بهزاد سیفی، مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو

دکتر بهزاد سیفی، مدیرعامل هلثیو، یکی از فعالان حوزه سلامت در اکوسیستم استارتاپی کشور است کهتحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی پزشکی، در مقطع کارشناسی ارشد، مکانیک و در مقطع دکتری مجددا مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر گذرانده است.  بهزاد سیفی مدیرعامل مجموعه هلثیو است. گفتگویی پیرامون این مجموعه و فعالیت هایش با ایشان …

گفتگو با دکتر بهزاد سیفی، مدیرعامل استارتاپ استودیو هلثیو ادامه »