مصاحبه با بنیانگذاران سیمیاروم

ایرانیان خارج از کشور بازار بسیاری جذابی هستند که البته دسترسی به آن‌ها کار اصلا آسانی نیست. مجموعه سیمیا سرویس یکی از کسب و کارهایی است که به طور خاص این گروه را مخاطب خود قرار داده است و اکنون بر روی سرویس سیمیاروم متمرکز شده است. سیمیاروم دسترسی به متخصصان حوزه سلامت روان را …

مصاحبه با بنیانگذاران سیمیاروم ادامه »