پذیرش 24

سامانه نوبت دهی مراکز درمانی و پزشکان و مشاوره آنلاین

شرج فعالیت:

نام رسمی شرکت:

تاریخ شروع فعالیت:

تاریخ جذب سرمایه از آمن:

سامانه نوبت دهی، مشاوره و رژیم آنلاین از بهترین پزشکان، درمانگاه ها، کلینیک ها و بیمارستان های کشور از طریق سایت و اپلیکیشن

سپهر سلامت ایساتیس ایرانیان

سال 1394

28 آذر 1398

بنیانگذاران:

ابوالفضل ساجدی
محمد ابراهیم قانع
حامد صادقی نژاد
محمدرضا طباطبایی خلفی

روند رشد تیم

محتوای مرتبط با پذیرش 24